U kunt Harry bestellen door € 38,-

(inclusief verzendkosten)

over te maken op rekeningnummer

NL61 INGB 0003 7235 28

van stichting i piccoli holandesi.

Vermeld daarbij uw postadres

en uw e-mailadres.

Na ontvangst van uw betaling ontvangt u een e-mail ter bevestiging.

U ontvangt Harry binnen een week na uw betaling.


U kunt desgewenst ook contact opnemen via info@piccoliholandesi.nl .


OF:

koop HARRY op eBay.


contact.html